Tøyinnsamling

Å gi ditt tøy til UFF - er å gi ett bidrag til en bedre verden

Ditt brukte tøy har kanskje liten verdi for deg, men for oss har det brukte tøyet ditt høy verdi - og det er gjennom forvaltningen av denne verdien vi skaper et bedre liv for verdens fattigste. Å gi tøy til UFF er en gave «fra Folk til Folk».

Giverglade nordmenn leverte over 8.800 tonn tøy til UFF i 2014. Kun en liten del av tøyet selges gjennom våre to Second Hand-butikker i Norge. Største delen av tøyet sendes til sorteringsanlegg drevet av UFFs tre humanitære søsterorganisasjoner i Estland, Litauen og Slovakia, samt til to kommersielle sorteringssentraler i Bulgaria og Slovakia. Her blir tøyet finsortert etter kvalitet / sesong og omsettes videre ut i verden.

Midler skaffet til veie gjennom innsamling og salg av det brukte tøyet brukes til humanitært arbeid i Afrika og Asia. I 2014 resulterte nordmenns giverglede i at 28,2 millioner kroner kunne bevilges til UFFs humanitære arbeid. Nordmenn som leverte tøy til UFF sørget i 2014 for ombruk av 19,4 millioner plagg - nok til å dekke minimumsbehovet til over 2,4 millioner mennesker. I tillegg har vi spart miljøet for 43.600 tonn CO2.

Vi takker for bidraget!

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia