Vårt nettverk

Vårt nettverk

Formål og historie

FAIHPP – “The Federation for Associations connected to the International HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Movement” er en koordinerende og tjenesteytende enhet, med formål å yte tjenester til sine medlemmer. Noen av de tjenestene som tilbys er f.eks. prosjektutvikling, videre utdannelse av prosjektledere, rådgiving i økonomiske spørsmål, utarbeidelse av informasjonsmaterialer, kurs og konferanser samt tilrettelegging for kontakt mellom organisasjonene i nettverket.

 

Organisasjonene i bistandsnettverket Humana People to People ble etablert på ulike tidspunkt i historien, fra de første organisasjonene i Skandinavia og i Zimbabwe som etablerte Nord / Sør- forbindelser på slutten av 70-tallet. Les mer om nettverkets historie her.

 

Fra midten av 90-tallet ble de sørlige organisasjonene sterkere. De organiserte seg som nasjonale organisasjoner og som partnere på lik linje med Nord-organisasjonene. Dette var viktig utvikling, som hadde sin bakgrunn i den økede evnen til å gjennomføre godt forankrede og effektive prosjekter takket være den nå mye større andelen ansatte fra landene lokalt.

 

I 1996 ble «The Federation for Associations connected to the International Humana People to People Movement (FAIHPP)» stiftet, og her ble likhetsprinsippet mellom de nasjonale organisasjonene stadfestet. Forholdet mellom de nordlige «utviklingshjelpere» og de sørlige «mottakere» ble definitivt oppgradert til et likeverdig forhold. I dag arbeider alle 32 medlemsorganisasjoner med å forbedre leveforholdene for noen av verdens aller fattigste - i samarbeid på kryss og tvers mellom organisasjonene.

 
Organisasjonsform

FAIHPP stiller ingen krav til organisasjonsform for medlemskap. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er en forening, men andre medlemmer i FAIHPP kan være stiftelser eller non-profit selskaper.

Hver medlemsorganisasjon i FAIHPP er selvstendige juridiske enheter, som regel nasjonale organisasjoner. FAIHPP har ingen beslutningsmyndighet over sine medlemmer. Hvert medlem har en stemme ved den årlige generalforsamlingen. Hvert medlem betaler en medlemsdonasjon som tilsvarer 6,5 % av det totale bidraget til bistandsprosjektene. Videre plikter og rettigheter er regulert av medlemsavtalen.

 

FAIHPP er registrert i Sveits som en forening og har sitt operative hovedkvarter i Zimbabwe, i Shamva 85 km nord/øst for Harare, samt ett kontor i Genève.

FAIHPP har totalt 38 ansatte, hvorav 13 europeere og 25 afrikanere.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia