Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Kommuner og interkommunale avfallsselskaper

UFF opererer i 199 av landets 430 kommuner og dekker en befolkning på over 3,9 millioner mennesker. Ved utgangen av 2015 driftet UFF om lag 2.800 innsamlingsbeholdere for tøy.

UFF har de siste 15 årene inngått avtaler om innsamling av tøy med kommuner og interkommunale avfallsselskaper, og har ett godt forhold til våre samarbeidspartnere. Avtalene regulerer partenes plikter og rettigheter, og gir oppdragsgiver rett til innsyn i UFFs dokumentasjon hva angår ansettelsesforhold, tømme- og sorteringsrutiner, HMS og KS-systemer. UFF er medlem i bransjeforeningen for avfallsbransjen Avfall Norge og deltar regelmessig på kurser, seminarer og konferanser i avfallsbransjen.


Andre lag og foreninger

Etter en rekke henvendelser fra andre lag og foreninger om innsamling av tøy, så har UFF nå inngått de første strategiske avtalene med andre organisasjoner om innsamling av tøy til ett delt ideelt formål. UFF har innsamlingserfaringen og kapasiteten til å behandle tøyet optimalt - norske lag og foreninger, bl.a. sportsklubber, har en stor medlemsskare med mye tøy. Dersom ditt lag eller forening ønsker lignende avtale, så ta kontakt med Jesper Pedersen på tlf. 918 11 089.

 

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia