Organisasjonene

Organisasjonene

UFF består av to frittstående foreninger. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (1979) driver bistandsarbeid og pengeinnsamling. Foreningen UFF-Butikkene i Norge (1987) driver tøyinnsamling og second hand-butikker for å realisere den gaveverdien som ligger i tøyet, som formålsfestet bevilges til bistandsforeningens arbeid. Disse er frittstående selvstendige medlemsorganisasjoner. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge og Foreningen UFF-Butikkene i Norge kan begge benytte navnet UFF. Foreningene er livssynsnøytrale, politisk uavhengige og baserer sitt arbeid på solidarisk humanisme

UFF i Norge ligger på topp i Europa hva gjelder produktivitet per ansatt i tøyinnsamling og second hand-butikker. Det er satset på enkle og rimelige løsninger som gjør at hver enkelt ansatt har mulighet til å være effektiv i løpet av sin arbeidsdag - uten fordyrende mellomledd og byråkrati.

Flere av UFFs medarbeidere har vært med lenge og har vært med på å bygge opp foreningenes arbeid. I de senere år har mange nye stillinger blitt opprettet, men av dem som har vært ansatt i mer enn 5 år (44,4 %) så er gjennomsnittlig ansettelsestid 15 år. Kvinneandelen i organisasjonen er på 30 %. Sykefraværet er lavt med ett gjennomsnitt på 1,2 % de siste 5 årene og det har aldri inntruffet noen arbeidsulykker.

Organisasjonsstrukturen er flat med korte kommunikasjonslinjer, medbestemmelse for de ansatte, fleksibel arbeidssituasjon og frihet under ansvar beskriver godt organisasjonene. UFF tilbyr ett meningsfylt arbeid, med tariffestet lønn og gode bonusordninger som mobiliserer til økt innsats - tøyinnsamlingsavdelingen har en overskuddsgrad på 50 %. UFF respekterer medarbeidernes rett til å slutte seg til foreninger og organisasjoner samt organisere seg i fagforbund og inngå kollektivavtaler innenfor gjeldende regelverk. Ansettelsesforhold reguleres per i dag gjennom tariffavtale mellom VIRKE og HK.

UFFs medarbeidere skal ikke diskrimineres på bakgrunn av religion, seksuell legning, politisk syn, samlivsform, økonomi, organisasjonstilhørighet, helse, etnisk bakgrunn o.l.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge er medlem av bistandsnettverket Humana People to People (FAIHPP) og Global, og får sine regnskaper gjennomgått og godkjent av Innsamlingskontrollen (IK).

Foreningen UFF-Butikkene i Norge er medlem av Avfall Norge og Bedriftsforbundet.

 

 

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia