Interessekonflikter

Interessekonflikter

Er det etisk forsvarlig å sende brukt tøy til utviklingsland?

Debatten om hvorvidt det er etisk forsvarlig å sende brukt tøy til Afrika har pågått i mange år. Kritikerne mener at import av bruktklær til Afrika ødelegger for lokal klesproduksjon og fører til tap av industriarbeidsplasser over store deler av kontinentet.

UFF følger anbefalingene i rapporten “The impact of the second-hand clothing trade on developing countries” og vurderer at de positive virkningene fortsatt overstiger de negative. Denne tendensen forsterkes av at fortjenesten ved handel med brukt tøy fra UFF finansierer en stor del av de lokale samarbeidspartnernes bistandsaktiviteter. Tøyet som sendes til det afrikanske markedet gjennomgår flere sorteringsprosesser, og det når ut til de mest fjerntliggende områder hvor kjøpekraften er lavest.

I 2015 gikk 26 % av det innsamlede tøyet til ombruk på det afrikanske markedet. Det skapes rundt 1.000 direkte arbeidsplasser og 10.000 indirekte arbeidsplasser gjennom FAIHPP-medlemmenes handel med brukt tøy i Sør. Etterspørselen etter tøyet er høyere enn hva vi per i dag har mulighet til å levere, så det er ikke snakk om at man «dumper ubrukelig tøy ut på markedet».

UFFs samarbeidspartnere er godt informert om vår vurderinger av og synspunkter på denne interessekonflikten.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia