FAQ

FAQ

 • Hvor er min nærmeste UFF-beholder?

  Fyll inn ditt postnummer her og du får adressen på din nærmeste beholder

 • Hva kan jeg gi til UFF og hvordan skal det pakkes?

  Les mer her

 • Hva gjør jeg dersom jeg har levert noe feil i en UFF-beholder?

  Normalt tømmes alle UFF-beholdere 1 – 2 ganger per uke, så dersom du har gjort blunderen for mer enn 1 uke siden – så blir dette som å lete etter den berømte «nåla i høystakken». Da må du kun glede deg over at noen andre blir glad.
  Dersom det er mindre enn 1 uke siden, så er det fortsatt en mulighet for at vi kan hjelpe deg – men du kan også være uheldig ved at beholderen ble tømt for kun få timer siden.

  Prosedyren er uansett som følger:

  1. Send en SMS til tel. 918 11 089 med følgende innhold:
   • Feil innkast
   • Gatenavn+postnummer for feilleveringen, evt. butikksnavn+by
   • Dato og klokkeslett for feilleveringen
   • Telefonnummeret vi kan nå deg på (må skrives inne i meldingen)
  1. Vi sender SMSen videre til sjåføren som tar kontakt med deg innen neste tømming
  2. Dersom beholderen ikke er tømt siden, så kan du møte sjåføren ved neste tømming og forhåpentligvis finner du det du har mistet

  Vi forsøker så godt vi kan å hjelpe de som har kastet noe feil i våre beholdere, men vi klarer ikke alltid å hjelpe alle.

 • Hva skjer med tøyet jeg gir til UFF?

  Les om tøyets lange reise og miljøaspektene ved UFFs arbeid i vår Miljørapport 2012

 • Hvorfor selger UFF tøyet i stedet for å gi det bort?

  De første 10 årene i UFF var preget av en stor innsats fra frivillige, og aktivitetene som kunne gjennomføres var deretter. Formålet med aktivitetene var kampen mot apartheid, med støtte til motstandsbevegelsene i det sørlige Afrika gjennom hjelp til flykninger i flyktningeleirene i frontlinjestatene. Hjelpen bestod av hakker, spader, sykler, tepper, klær og sko, proteinkjeks m.m. som ble sendt avgårde for utdeling i leirene. Dette var en korrekt innsats i den situasjonen landene i det sørlig Afrika stod i under frigjøringskrigen og rett etter selvstendigheten.


  Ettersom landene ble selvstendige kom behovet for oppbygging av landene, med skoler og klinikker. Til dette trengtes penger. Folk hadde nå også mulighet for å dyrke jorda - bli produktive borgere og skaffe seg penger til det de trenger. Vi skal heller ikke undervurdere verdien av den verdighet det er å selv kunne skaffe seg det man har bruk for og ikke måtte be om hjelp. UFF satset for alvor på innsamling av klær fra 1987, og startet sortering og salg av klærne gjennom egne butikker for å realisere gaveverdien som lå i tøyet. Dette er en korrekt innsats i en utviklingssituasjon.

  UFF følger rekommendasjonene i rapporten "The impact of the second-hand clothing trade on developing countries", 2005


  Når nødsituasjoner oppstår tilbyr vi alltid vår hjelp. UFF har tilgangen på tøyet, men ofter skjer katastrofen langt vekk og det tar tid og er ofte veldig byråkratisk å få brukttøy transportert inn til nødområdene. Vi erfarer at nødhjelpsorganisasjonene ofte velger andre løsninger og takker nei til vårt tilbud.

 • Hvordan kan jeg være sikker på at alle pengene UFF tjener på tøyet brukes korrekt?

  Begge de to foreningenes regnskaper revideres av statsautorisert revisor årlig. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge får også sitt regnskap gjennomgått av Innsamlingskontrollen årlig.


  I 2011 ble det i tillegg gjennomført en utvidet revisjon av de to organisasjonene. Innsamlingskontrollen utpekte Ernst & Young som uhildet gransker. Granskingsrapporten forelå 14. mars 2011. Rapporten som gjennomgår regnskaper og prosjektrapporter fra 2005 til 2009 viser at innsamlingsutgiftene er rimelige, at salgsprisene UFF oppnår på tøyet er markedsmessig korrekte og dermed at overskuddet er korrekt. Det ble dokumentert at 99,3 prosent av bistandsmidlene på over 33 millioner kroner over fem år var brukt i henhold til formålet. Konklusjonen man må trekke av rapporten er at foreningene drives i henhold til vedtektene, og at bistandsmidlene kommer frem til utviklingsprosjekter i Afrika og Asia.

 • Hvor ofte henger dere inn nytt tøy i butikkene?

  Vi kan friste med nytt tøy hver dag - ca 150 plagg om dagen. Vi mottar blandet tøy i sekker a 70 kg direkte fra sorteringsanleggene. Tøyet henges på kleshengere og prismerkes i butikken.

  Vi har sesongskift to ganger om året (mars/august), hvor vi henger inn ca 3.000 plagg over natten. Vil du motta en melding om sesongskift og andre events - registrer deg på vår mailingliste.

 • Jeg har fått en lapp i posten om tøyinnsamling, hvordan vet jeg om innsamleren er seriøs?

  Nordmenn flest er innforstått med at man ikke skal støtte useriøse eller kriminelle aktører uansett bransje, og spesielt da i innsamlingsbransjen. De senere årene har det dukket opp en rekke useriøse tøyinnsamlere.
  Det fremgår ofte ikke av lappene folk mottar i posten hvilken organisasjon som samler inn tøyet, om de er registrert i Brønnøysundsregisteret, om de fører regnskap over sin innsamling som kan revideres av statsautorisert revisor og kontrolleres av myndighetene, om de er medlem av Innsamlingskontrollen, hvilke nedstrømsløsninger de har for eventuelt avfall osv, osv. Dette er forhold de seriøse innsamlerne har tatt stilling til og som opptar mye av ressursene i disse organisasjonene.
  Undersøkelser UFF har gjennomført viser at det innsamlede tøyet selges til kommersielle aktører i Øst-Europa og at det ikke er noen form for kontroll med hva pengene innsamleren har fått for tøyet deretter brukes til. Les hva Innsamlingskontrollen mener om saken, Også politiet og forbrukerombudet advarer folk om å være på vakt. Folk som ønsker å rydde i skuffer og skap, oppfordres til å benytte de kjente aktørene som, UFF eller Fretex. UFF og Fretex samler inn til to ulike formål. UFFs arbeid er ikke basert på religion, men på solidarisk humanisme - dette er tiltak som folk flest vil kunne tilslutte seg.

  «- Det er flott at folk og journalister i lokalavisene over hele landet reagerer på disse useriøse innsamlerne. Vi ser ofte at når en advarsel er gått ut - så endres lappen og telefonnummer, til den igjen ligger i postkassene i neste by. UFF har undersøkt de fleste tilfeller av husstandsinnsamling og har ikke funnet at noen av disse oppfyller kravene man stiller til de seriøse aktørene. UFF anmelder tyveri fra våre innsamlingscontainere til politiet. Politiet har i enkelte tilfeller fulgt opp sakene og har funnet innsamlingslapper fra husstandsinnsamlinger, sammen med store mengder brukt tøy og annet de har karakterisert som tyvgods» - sier Rosa Fried i UFF. Politiet har nå intensivert jakten på tyveribandene fra Øst-Europa.

  Hva bør du gjøre?

  • Sjekk om organisasjonen eksisterer - benytt organisasjonsnummeret i søket da mange organisasjoner bruker forkortelser i sine navn
  • Sjekk om organisasjonen har registrert sine vedtekter og regnskaper i Innsamlingskontrollen og Frivillighetsregisteret. Her kan du laste ned organisasjonens vedtekter, slik at du kan lese mer om formålet ved innsamlingen
  • Sjekk om organisasjonen har en fysisk besøksadresse, en hjemmeside og ett fasttelefonnummer - ikke bare ett mobilnummer
  • Sjekk om organisasjonen opplyser hvorvidt tøyet skal selges eller om det skal gis bort


  Dersom du fortsatt er i tvil om aktøren er seriøs:

 • Hva er forskjellen på UFF og Fretex?

  UFF og Fretex er to ulike organisasjoner, som begge driver tøyinnsamling og bruktbutikker - men med ulikt formål.


  UFF består av to frittstående foreninger. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (1979) driver bistandsarbeid og pengeinnsamling. Foreningen UFF-Butikkene i Norge (1987) driver tøyinnsamling og second hand-butikker for å realisere den gaveverdien som ligger i tøyet, som formålsfestet bevilges til bistandsforeningens arbeid. Disse er frittstående selvstendige medlemsorganisasjoner. U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge og Foreningen UFF-Butikkene i Norge kan begge benytte navnet UFF. Foreningene er livssynsnøytrale og politisk uavhengige og baserer sitt arbeid på solidarisk humanisme.


  Fretex består av en rekke aksjeselskaper som driver gjenvinning og gjenbruk, herunder drift av gjenbruksbutikker, samt annen virksomhet som naturlig hører inn under Frelsesarmeens virkeområde Fretex driver aktiv attføring og kvalifisering av yrkeshemmede ifølge retningslinjer utarbeidet av oppdragsgivere og bevilgende myndigheter. Selskapenes virksomhet drives i overensstemmelse med Frelsesarmeens kristne verdigrunnlag.

 • Hvorfor driver ikke UFF flere Second Hand-butikker?

  Å drive butikk i Norge er kostbart. Husleier og lønninger er høye. Det er jo korrekt som mange hevder at vi jo har fått tøyet «gratis», men før tøyet kommer så langt som til butikkhyllene påløper det en rekke kostnader til innsamling, sortering og klargjørelse for butikksalg – tøyet skal henges opp, prismerkes og sorteres en rekke ganger før det blir presentert i butikken. Utover dette kommer kostnader til markedsføring. Så for å kunne få noe ut av en Second Hand-butikk i Norge, så må den drives like profesjonelt som en hvilken som helst annen butikk som selger nytt tøy og til dels konkurrere om det samme markedet. UFFs Second Hand-butikker har som formål å realisere den gaveverdien som ligger i tøyet vi har fått, og da nytter det jo lite dersom alle pengene forsvinner til å betale kostnader. Vår butikk i Oslo ligger sentralt plassert midt i Oslo med ett stort kundegrunnlag, og skaper derfor ett akseptabelt resultat til vårt formål.

 • Jeg ønsker meg en jobb i UFF - hva skal jeg gjøre?

  Send ditt CV til post@uffnorge.org og merk henvendelsen: "Jobbsøknad". Forklar nærmere hva slags stilling du ønsker deg, og hva nettopp du kan bidra med. Med rett person for hånden, så kan vi kanskje sammen se nye muligheter.

 • Hvilken forbindelse er det mellom UFF og Den Reisende Høgskole?

  U-landshjelp fra Folk til Folk har sitt utspring fra DRH-bevegelsen. Den første UFF-foreningen i verden ble stiftet i Danmark i 1977 av tidligere elever og lærere fra Den Rejsende Folkehøyskole i Danmark. Mange av disse hadde reist med buss ut i verden for å se på forholden noen av verdens befolkning levde under. Mange reiste til frontlinjestatene for å undersøke forholdene for folk i disse landene, og kom tilbake til Danmark med ett ønske om å bidra til kampen mot Apartheid, og den første UFF-forening var ett faktum -denne kom til å hete U-landshjælp fra Folk til Folk i Danmark og ganske raskt forkortet til UFF. Det var mange nordmenn som også hadde vært ute i verden og sett seg omkring, og som ønsket å starte en tilsvarende organisasjon i Norge – og U-landshjelp fra Folk til Folk i Norge så dagens lys. Siden den gang er det startet mange «UFF-organisasjoner» rundt om kring i verden.


  Den norske stiftelsen Stiftelsen Den Reisende Høgskole eier og driver i dag en privat skole under det internasjonale navnet DRH Norway International School for Cooperation and Development (SICD). Skolen utdanner Development Instructors som etter endt skoleforløp får mulighet til og arbeid som frivillige ved ulike utviklingsprosjekter i Botswana, Malawi, Mosambik, Zambia og India. 


  Det ble i 2005 inngått en entrepriseavtale mellom Stiftelsen Den Reisende Høgskole og Foreningen UFF-Butikkene i Norge om transport og pakking av tøy samlet inn fra UFFs beholdere i Midt- og Nord-Norge. Entrepriseavtalen med DRH utløp 31.12.13, og nye kontraktsforhandlinger ble gjennomført høsten 2013. Disse førte ikke til enighet og UFF valgte å ikke inngå ny avtale med DRH. DRH har nå startet tøyinnsamling i egen regi, og vil ikke lenger være aktuell transportør for UFF.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia