Om UFF

Vår historie

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge (UFF) ble stiftet som en forening i 1979 - formålet den gang var kampen mot apartheid.

Utdrag fra styrets årsberetning 1980/81:

U-landshjelp fra Folk til Folk har utviklet seg mye i løpet av det siste året. Stadig flere deltar i arbeidet, og resultatene øker.

  • UFF har i 1980/81 samlet inn kr. 128.000,- til skolebygging i Zimbabwe.
  • Til Zimbabwe har vi sendt 7 tonn papir og konvolutter.
  • Til namibiske flyktningeleirer i Angola har vi sendt 11 tonn klær og sko, skolemateriell, sykehusutstyr, proteinkjeks, hakker og skyfler, kjøkkenutstyr, hermetikk, symaskiner og skrivemaskiner.

Den 11. mars startet den første UFF-butikken i Norge, til stor glede for alle UFF’erne og for mange folk i Oslo, hvor butikken ligger. Her selges brukt tøy, og inntektene av slaget går uavkortet til skolebygging i Zimbabwe. Det kommer inn gj.sn. kr. 650,- pr. dag, noe som gir mange penger i løpet av ett år. I Kristiansand og Fredrikstad ble det laget basarer. I Kristiansand fikk de inn kr. 500,- på en enkelt kake!

I mars avholdt vi det andre landsmøtet i UFF. Vi bakte 6000 proteinkjeks, produserte 2000 kladdebøker og reparerte sykler. På dette møtet bestemte vi at vi ville ha UFF- sommerleir også i 1981. Dessuten besluttet vi at inntektene fra og med dette møtet skulle gå til et nytt skolesenter i Manikaland i Zimbabwe. I april laget UFF’erne i Halden loppemarked. Det kom kr. 2.300,- inn i kassen.

I mai gikk en ny sending avsted til namibiske flyktningeleirer. Den var på 5 tonn med kladdebøker, tavler, proteinkjeks, hakker og skyfler, kjøkkenutstyr, 3 symaskiner og 1 skrivemaskin. Det ble også gjort klar en sending på 25 tonn tøy, som skal sendes i løpet av sommeren.

I mai startet UFF i Trondheim opp. De har produsert skolemateriell, og skaffet lokaler til UFF-butikk, som åpnet i begynnelsen av juni.

Det har i løpet av 1980/81 vært 40 nordmenn i Zimbabwe og deltatt på et stort prosjekt UFF har der, Chindunduma-skolen. I samarbeid med den zimbabwiske regjeringen bygger UFF i de skandinaviske land, en skole for 1500 hjemvendte flyktningbarn. Til skolen hører det verksteder, helsestasjoner med en klinikk, et stort jordbruk til selvforsyning, administrasjonssenter og et gjestehus. Skolen er i sin helhet reist av 600 u-landsarbeidere fra Skandinavia, 100 zimbabwiske fagarbeidere, skolens lærere og elever og ca. 1000 zimbabwere fra landsbyer i nærheten av skolen, som har deltatt i store frivillige aksjoner.

I tråd med aktuelle verdensproblemstillinger har formålet utviklet seg og i dag er hovedfokuset å skape ett bedre liv for verdens mange fattige – sammen med de fattige.

 

Stor frivilling innsats

U-landshjelp fra Folk til Folk ble startet av frivillige - på lik linje med de fleste andre humanitære organisasjoner. Som man kan lese over var aktivitetene de første årene preget av stor frivillig innsats, og UFF har hatt stor glede av de mange frivillige som har stilt opp til frivillig arbeid både i Nord og i Sør.

 

UFF satser på tøyinnsamling

Fra midten av 80-tallet satset UFF for alvor på innsamling av klær, og etablerte sortering og salg av klær gjennom egne butikker for å realisere gaveverdien som lå i tøyet.  Bakgrunnen for dette var at det manglet penger til oppbygging av skoler og klinikker i afrikanske land som nylig var blitt selvstendige.

Det ble besluttet å legge brukttøysaktivitetene inn i en egen driftsforening, da denne aktiviteten var vesentlig forskjellig fra bistandsarbeid som var U-landshjelp fra Folk til Folk, Norges hovedfokus. Foreningen UFF-Butikkene i Norge ble stiftet i 1987. Foreningen UFF-Butikkene i Norge driver innsamling og salg av brukte klær med formål å videreformidle gaveverdien i de brukte klærne til utviklingshjelp.

 

UFF styrker seg økonomisk

Siden midten av 90-tallet har UFFs aktiviteter og inntekter økt. Det er vedtektsfestet at midler skaffet til veie gjennom innsamling, sortering og salg av brukte klær i Foreningen UFF-Butikkene i Norge skal bevilges til U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge og denne foreningens bistandsarbeid. I 2012 var bidraget fra brukttøysaktivitetene på 21,4 millioner kroner, som er en oppgang på over 18 % sammenlignet med året før.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia