Nyheder alle land

TILGANG TIL RURALE MARKEDER FOR SMÅBØNDER

Farmers ClubDet anslås at 70 % av folk i fare for matmangel bor på landsbygda, hovedsakelig i land med lav og middels inntekt. Samtidig er vekst i landbruket i områder med lav inntekt minste to ganger så effektiv til å redusere sult og andre aspekter av fattigdom enn vekst i andre sektorer. Av denne grunn spiller bøndene i disse områdene en grunnleggende rolle for å oppnå bærekraftig utvikling som respekterer miljøet, i tillegg til å sørge for at alle menneskene i et lokalsamfunn har matsikkerhet og god ernæring.
Modellen er basert på samarbeid hvor deltakerne organiseres i grupper på 50 personer og kalles landbruksklubber, Farmers' Clubs. I disse klubbene undervises det i teknikker for bærekraftig landbruk som er tilpasset de lokale forholdene for å bedre kvaliteten og mengden på avlingene. Dette sikrer matsikkerheten og er en inntektskilde på lang sikt.
ADPP Mozambique implementerer den siste fasen av Farmers' Club i Cabo Delgado, hvor de arbeider for å sette deltakerne i kontakt med de rurale markedene. Siden 2010 har ADPP Mozambique arbeidet sammen med dette lokalsamfunnet for å øke produksjonen i landbruket, garantere matsikkerheten og øke inntektene til deltakernes familier. Nå kommer den vanskeligste delen, sette deltakerne i kontakt med de regionale markedene.
Totalt deltar 150 kvinner og 100 menn i denne tredje fasen av prosjektet. De er organisert i 7 klubber hvor de arbeider sammen og deler ressurser for å bedre avlingene. Denne fasen av prosjektet arbeider sammen med deltakerne for å øke markedstilgangen, fremme markedsføringen av produktene og styrke inntektskildene til deltakerne. I hver klubb er produksjonsenheter etablert for å legge til rette for dyrking, i tillegg til solcellepanel som gir en felles energikilde i lokalsamfunnene.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia