Nyheder alle land

Leseferdigheter for småbønder fører til økt velvære

Leseferdigheter for småbønder fører til økt velværeHva betyr det å kunne lese? Mange av oss tar det som en selvfølge i vårt daglige liv at vi kan lese, skrive og grunnleggende matematikk. For meg personlig er dagene fylt med å sitte ved datamaskinen, skrive e-poster og artikler, lese alt fra rapporter til tweets, og forhandle og analysere tall. Jeg vil påstå at en vesentlig del av oss i OECD-landene opplever noe lignende. Forestillingen om å ikke kunne lese og skrive er nesten like vanskelig å forstå som kvantefysikk.
Analfabetisme i OECD-landene ekskluderer folk fra samfunnet. Tilgang til offentlige tjenester og arbeidsmuligheter praktisk talt forsvinner hvis du ikke kan fylle ut et skjema. For land som Den demokratiske republikken Kongo, der ca 40 % av voksne ikke kan lese og skrive, spiller det å takle problemet en nøkkelrolle i fremtidig sosial og økonomisk vekst.
UFF-Norges partner Humana Congo driver lese- og skriveklasser for voksne i landbruksprosjektene Farmers Club. I Gemena i provinsen Equateur starter det nye skoleåret, og sammen med det klasser for menn og kvinner for å lære å lese, skrive og kunne utføre grunnleggende matematikk. Virkningen av klassene er vidtgående og svært praktisk, fra å være i stand til å forhandle mer effektivt og bedre forstå de nye jordbruksteknikkene introdusert av prosjektet til å ta bedre vare på barnas helse og skape familiebudsjetter.
Prosjektleder Addmore Mufanechiya forklarer at selv om størsteparten av folk erkjenner viktigheten av leseferdigheter, står sosiale normer ofte i veien for å delta i klassen, spesielt for kvinner. "Det finnes bønder som ikke lett kan akseptere at deres koner bør delta i klassene," forklarer han. "Systemet her er at hvis en mann er borte i lang tid vil kona gifte seg med en annen. De føler at hvis deres koner går på skole, vil lærerne erklære sin kjærlighet til dem. [Mange] menn er også redde for at hvis kona er utdannet vil hun ikke respektere dem i hjemmet."
Det å endre kulturelle oppfatninger er en prosess, forteller han meg, og det å ha et helhetlig syn er nøkkelen til å overbevise folk om fordelene de vil få av å lære å lese og skrive. Landbruksprosjektene Farmers Club tar fatt i en rekke problemstillinger overfor et samfunn som en helhet. Prosjektenes formål er å lære småbønder forbedrede og klimasmarte landbruksteknikker, noe som vil forbedre utbyttet av avlingen deres, og dermed ernæring og inntektsmuligheter. Men Humana Congo bruker plattformen til å fremme andre utviklinger også, slik som forbedret hygienepraksis og leseferdigheter. For å få folk til å forstå at de trenger å lære å lese "har vi gruppediskusjoner, leksjoner i klubber, workshops om kvinners rettigheter og offentlige debatter på viktigheten av skolegang. Vi mobiliserer også de mannlige bøndene til å delta i klassene for leseferdigheter, slik at de kan forstå nøyaktig hva som skjer på skolen," sier Mufanechiya.
Og hittil har ideen hjulpet. Forrige semester deltok 40 menn og 162 kvinner i klassene i deres lokale språk Lingala og fransk. Faktisk endrer det faktum at kvinner nå lærer å lese dynamikken i samfunnet. De med et visst ferdighetsnivå har vært i stand til å ta på seg ansvar i sine klubber som presidenter og sekretærer, som gir dem en større stemme i den offentlige arenaen.
På et mer privat nivå har kvinner med leseferdigheter en positiv innvirkning på familiens helse og velvære. Mufanechiya fortalte oss en historie om Saboko, hvis mann ofte ville stjele penger fra henne på vei hjem fra markedet. Hun var aldri klar over det siden hun ikke kunne telle. Siden hun fant ut av det, har han sluttet å ta penger fra henne. "Hun er nå i stand til å utarbeide en menyplan for familien og har forbedret helse og hygieniske forhold i hjemmet. Og hun kan sende barna på skolen."

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia