Nyheder alle land

Better sanitation, healthier villages in Democratic Republic of Congo

water-blogNational member HPP-Congo has been working with 13 health districts in the Katanga region of south-eastern Democratic Republic of Congo since 2014 to expand potable water supply and sanitation and hygiene facilities for 12,000 households. The project's principal financier is USAID, with additional support from Fundación Pueblo para Pueblo and other Humana national members. Over the last 10 years, repeated outbreaks of cholera have affected the Kasenga region, and one in every five children under the age of 5 suffers from persistent diarrhea across the country. The Community Water, Sanitation and Hygiene (CWASH) initiative is based on a combination of awareness and educational activities for community members, and practical support and input to improve existing community infrastructures. At the end of 2016, over 30 new water points had been constructed and 37 out-of-use water points had been rehabilitated. Furthermore, basic toilets had been installed in over 12,000 households and 22 schools. To ensure that people use these new facilities and improve community health, 55 teachers have been trained in hygiene education and 77 water committees have been set up to manage the new and existing water points. Project staff has also been carrying out village clean-up-days and awareness-raising activities to encourage healthy habits. By the end of the project in mid-2017, it is expected that 120 villages will have achieved the Healthy Village certification, awarded by the government to recognize fundamental health and sanitation improvements, such as clean water sources, proper latrines and basic hand-washing facilities.

HPP Congo anerkjent for miljøarbeider

UFFs partner i landet HPP Congo har vunnet miljøprisen 2015 som gis av Energy Globe som organisasjonen i Den demokratiske republikken Kongo for det beste bærekraftige energiprogrammet. Lærerutdanningsskolen DNS Mbankana og 17 lokale grunnskoler på landsbygden i Kinshasa-provinsen ble anerkjent med prisen for et pågående treplantingsinitiativ som så langt har fått 380000 unge trær plantet i regionen.
Alle HPP Congo-prosjekter inkluderer et element av miljøvern som utspiller seg på forskjellige måter. I tillegg til å plante trær utfører lærerstudentene ved DNS Mbankana lokale initiativer med en positiv miljøeffekt, som f.eks. ryddedager og lokalsamfunnshager.
Energy Globe-prisen inkluderer en premie på 10 000 dollar som vil bli brukt på å øke omfanget av treplantingsinitiativet til hele landet. I tillegg til å være i stand til å plante flere trær vil skolen drive bevisstgjøringsaktiviteter for å involvere hele lokalsamfunnet i å beskytte miljøet deres.
Programmet ved DNS Mbankana inkluderer miljøvern på tvers av hele programmet for lærerstudentene som utfører lokalsamfunnsinitiativer under lærerpraksisperiodene. Skolen står også for videreutdanning av lærere på de lokale grunnskolene, noe som bidrar til økt integrasjon av miljøvern i skolens naturfagprogram.
I tillegg til de positive miljøeffektene av treplantingsinitiativet har barn fått viktige livskunnskaper gjennom prosessen. Med veiledning fra DNS-studentene og deres lærere har de organisert dem selv i grupper for å plante et visst antall trær. Det er gruppene som bestemmer selv hvor og når de skal realisere plantedagene. Mange lærere brukte også dagene i tillegg til å undervise spesifikt i naturfag.
imagesInitiativet er bare en del av det brede Humana Federation-initiativet hvor 14 lokale partnere har engasjert seg til å plante 1 million trær i hvert av landene for å kjempe mot avskogingen og for å bidra til å mildne klimaendringene.
I tillegg til aktivitetene ved DNS Mbankana inkluderer treplantingen i en besetning på 60 ansatte i Den demokratiske republikken Kongo og frivillige fra lokalsamfunnet som organiserer og deltar i treplantingsdagene. Trærne plantes rundt eksisterende og tidligere prosjekter i Sud Ubangi-distriktet i Equateur-provinsen, i landområdene i Madimba og Bas-Fleuve i Bas-Congo-provinsen, og i utkantsområdene til hovedstaden Kinshasa.

Leseferdigheter for småbønder fører til økt velvære

Leseferdigheter for småbønder fører til økt velværeHva betyr det å kunne lese? Mange av oss tar det som en selvfølge i vårt daglige liv at vi kan lese, skrive og grunnleggende matematikk. For meg personlig er dagene fylt med å sitte ved datamaskinen, skrive e-poster og artikler, lese alt fra rapporter til tweets, og forhandle og analysere tall. Jeg vil påstå at en vesentlig del av oss i OECD-landene opplever noe lignende. Forestillingen om å ikke kunne lese og skrive er nesten like vanskelig å forstå som kvantefysikk.
Analfabetisme i OECD-landene ekskluderer folk fra samfunnet. Tilgang til offentlige tjenester og arbeidsmuligheter praktisk talt forsvinner hvis du ikke kan fylle ut et skjema. For land som Den demokratiske republikken Kongo, der ca 40 % av voksne ikke kan lese og skrive, spiller det å takle problemet en nøkkelrolle i fremtidig sosial og økonomisk vekst.
UFF-Norges partner Humana Congo driver lese- og skriveklasser for voksne i landbruksprosjektene Farmers Club. I Gemena i provinsen Equateur starter det nye skoleåret, og sammen med det klasser for menn og kvinner for å lære å lese, skrive og kunne utføre grunnleggende matematikk. Virkningen av klassene er vidtgående og svært praktisk, fra å være i stand til å forhandle mer effektivt og bedre forstå de nye jordbruksteknikkene introdusert av prosjektet til å ta bedre vare på barnas helse og skape familiebudsjetter.
Prosjektleder Addmore Mufanechiya forklarer at selv om størsteparten av folk erkjenner viktigheten av leseferdigheter, står sosiale normer ofte i veien for å delta i klassen, spesielt for kvinner. "Det finnes bønder som ikke lett kan akseptere at deres koner bør delta i klassene," forklarer han. "Systemet her er at hvis en mann er borte i lang tid vil kona gifte seg med en annen. De føler at hvis deres koner går på skole, vil lærerne erklære sin kjærlighet til dem. [Mange] menn er også redde for at hvis kona er utdannet vil hun ikke respektere dem i hjemmet."
Det å endre kulturelle oppfatninger er en prosess, forteller han meg, og det å ha et helhetlig syn er nøkkelen til å overbevise folk om fordelene de vil få av å lære å lese og skrive. Landbruksprosjektene Farmers Club tar fatt i en rekke problemstillinger overfor et samfunn som en helhet. Prosjektenes formål er å lære småbønder forbedrede og klimasmarte landbruksteknikker, noe som vil forbedre utbyttet av avlingen deres, og dermed ernæring og inntektsmuligheter. Men Humana Congo bruker plattformen til å fremme andre utviklinger også, slik som forbedret hygienepraksis og leseferdigheter. For å få folk til å forstå at de trenger å lære å lese "har vi gruppediskusjoner, leksjoner i klubber, workshops om kvinners rettigheter og offentlige debatter på viktigheten av skolegang. Vi mobiliserer også de mannlige bøndene til å delta i klassene for leseferdigheter, slik at de kan forstå nøyaktig hva som skjer på skolen," sier Mufanechiya.
Og hittil har ideen hjulpet. Forrige semester deltok 40 menn og 162 kvinner i klassene i deres lokale språk Lingala og fransk. Faktisk endrer det faktum at kvinner nå lærer å lese dynamikken i samfunnet. De med et visst ferdighetsnivå har vært i stand til å ta på seg ansvar i sine klubber som presidenter og sekretærer, som gir dem en større stemme i den offentlige arenaen.
På et mer privat nivå har kvinner med leseferdigheter en positiv innvirkning på familiens helse og velvære. Mufanechiya fortalte oss en historie om Saboko, hvis mann ofte ville stjele penger fra henne på vei hjem fra markedet. Hun var aldri klar over det siden hun ikke kunne telle. Siden hun fant ut av det, har han sluttet å ta penger fra henne. "Hun er nå i stand til å utarbeide en menyplan for familien og har forbedret helse og hygieniske forhold i hjemmet. Og hun kan sende barna på skolen."

Sunt jordsmonn, sunt liv

Mais avlingJordsmonnet er en grunnleggende del av miljøet og et sunt liv. Det gir oss ikke bare grunnlaget for mat, men også klær, ly og energi. Sammensetningen til jordsmonnet bestemmer hva som kan dyrkes, mengden og hvor næringsrik den dyrkede maten faktisk er. Selv om det ikke diskuteres ofte i offentligheten, er jordas fruktbarhet vesentlig for langsiktig bærekraft i utviklingsprosjekter innen landbruk, samt et viktig element for å tilpasse seg til virkningene av klimaendringene.
I Madimba i DRC (Den demokratiske republikken Kongo) er jorden rimelig fruktbar, i forhold til det afrikanske kontinentet. Jordsmonnet får næring fra omkringliggende skog og elven Inkisi. Men mangel på kunnskap og tilgang til alternative energikilder fører til nedbryting av jordsmonnet, avskoging og økende matusikkerhet.
HPP Kongo arbeider med 1000 småbønder i området for å hjelpe dem å øke avlingene og få tilgang til markeder for å skaffe en inntektskilde. Jordsmonnets sunnhet er vesentlig, ikke bare for å øke avlingene, men også næringsinnholdet. Hvis et jorde mangler næringsstoffer, vil også maten som vokser på det jordet mangle næringsstoffer.
Landbruksprosjektene Farmers Club lærer deltakerne forbedrede landbruksteknikker, basert på bevaringslandbruksteknikker. Bevaringslandbruk arbeider spesielt med å opprettholde jordas sammensetning så godt som mulig, som betyr at næringsstoffene som allerede finnes i jordsmonnet, og spesielt i det øverste jordlaget, ikke eroderer. Prosjektet oppfordrer også til å plante nye trær, vekselbruk og diversifisering av avlingene for å tilføre jordsmonnet næringsstoffer som kan forsvinne med hver avling.
Blant andre tiltak oppfordrer prosjektet i Madimba bøndene til diversifisering og veksling av avlingene for å redusere risikoen og hjelpe jordsmonnet med å opprettholde balansen. Joe Grove, landbrukskoordinator i DRC forklarer:
"Visse avlinger er bra for jordsmonnet. For eksempel frigir belgfrukter vanligvis store mengder nitrogen til jorden som er veldig bra for sunnheten. Hvis du planter mais på et vanlig jorde her, kan den vokse til omtrent én og en halv meter. Men hvis du planter mais i et område hvor jordnøtter ble dyrket året før, vil den vokse to meter høy, og både kvaliteten og kvantiteten til maisen vil være mye bedre."
Halvveis inn i det 3 år lange prosjektet taler resultatene for seg selv. Prosjektets referansestudie viste en gjennomsnittlig produksjon på 1,5 tonn per hektar for kassava. Dette året var produksjonen på 7 tonn per hektar, og ifølge Joe er det lavere enn normalt, "noen av bøndene fulgte ikke hele prosessen, derfor er produksjonen lavere enn forventet." Allikevel er det fortsatt tre ganger mer enn hva det pleide å være.
Til tross for å være en verdifull og ikke-fornybar ressurs, blir jordsmonnet ofte glemt når det gjelder landbruk for utvikling. Men uten sunne jordsmonn har vi ingen fremtid. 5. desember er verdens jordsmonnsdag, og vi oppfordrer deg til å finne ut mer om din rolle i å beskytte og bevare et element som gir oss så mye liv.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia