Nyheder alle land

Både barn og foreldre drar nytte av førskoler i marginaliserte lokalsamfunn

Preschools of the Future I henhold til UNESCO oppnår omtrent 250 millioner barn ikke minimumsnivået for læring etter fire års undervisning, til tross for at de fleste går på skole. Dette skyldes en rekke ulike faktorer, men i Yunnan-provinsen i Kina er det sannsynligvis koblet til en høy andel fattigdom, og for mange unge barn, språket. Regionen er i hovedsak befolket av Yi-minoriteten, som ikke har Mandarin som morsmål. Mandarin er allikevel det offisielle undervisningsspråket i skolen. Barn i området møter vesentlige utfordringer når de begynner på grunnskolen. Ikke bare befinner de seg i et strukturert læremiljø for første gang og møter vanlige utfordringer for marginaliserte grupper i dette nye miljøet, men undervisningen foregår på et språk de ikke forstår. De fleste barn ender opp motløse og frustrerte, og mange dropper ut i løpet av de to første årene av grunnskolen.
HPP China åpnet syv førskoler, Preschools of the Future (POF), i provinsen mellom 2012 og 2015 som en del av et EU-finansiert landbruksprosjekt, Farmers' Club, og for å bedre utruste barn i området til å starte på grunnskolen. POF-ene er tospråklige, og introduserer barn til både læring og mandarinkinesisk på en barnevennlig måte før de begynner i grunnskolen. De har skapt et trygt miljø for å fokusere på hvert barns utvikling, i tillegg til at de frigjør en betydelig mengde arbeidskapasiteten for arbeidende foreldre. Prosjektlederen Bai Long forklarer: "før [initiativet] startet fantes det ingen førskoler for barn, og foreldrene ville bare ta barna med på åkrene [hvor de arbeider]. Barna hadde ikke noe læringsmiljø."
Li Ming som er medlem i landbruksprosjektet Farmers Club og forelder til et av barna i førskolen fortalte oss: "Siden sønnen min begynte på førskolen har han lært å snakke mandarinkinesisk, han synger, danser og forstår alt. Han har kapasitet til å lære hva som helst. Vi håper han vil studere hardt og fullføre skolen."
Siden Farmers' Club ble avsluttet ved utgangen av 2015, har utdanningsdepartementet anerkjent at modellen er et effektivt verktøy i samfunnet og for barnas tidlige utvikling. HPP China overlot administreringen og driften av førskolen til departementet i januar i 2016.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia