Nyheder alle land

Førskolen: en voksende prioritet på utdanningsagendaen

blocksFørskolen legger grunnlaget for livslang læring. Selv om mange regioner i verden har høyere nivåer av førskoleundervisning, er andelen for land i Afrika sør for Sahara bare 19 %. På landsbygden i Kina mangler 23 millioner tilgang til 3-årig førskole. Modellen førskoler for fremtiden (POF - Preschools of the Future) i regi av Humana People to People tar sikte på å imøtekomme samfunnsbehov slik at dette ivaretas i avsidesliggende og sårbare lokalsamfunn.
For å gjøre dette har UFFs partnere brukt sin lange erfaring i lærerutdanning og barnefokusert samfunnsutvikling. Den langtidsrettede visjonen ved denne aktiviteten er å fostre en lidenskap for livslang læring hos barn og i deres lokalsamfunn som vil hjelpe dem i å skape det livet de ønsker og i å overkomme barrierene som fattigdommen utgjør. Alle Humanas økonomisk-samfunnsutviklingsaktiviteter innlemmer videre overgripende samfunnsforhold som helse og hygiene, ernæring, likestilling, miljøbevissthet, sosiale ferdigheter og andre samfunnsutviklingsinitiativer som f.eks. inntektsgenerering for foreldre der dette er hensiktsmessig. Tilnærmingen er barnefokusert, og drar nytte av lokalt tilgjengelige ressurser som gjør det mulig for barn å lære ved hjelp av praktisk erfaring.
I Kina leverer førskolene en avgjørende tjeneste til foreldre på landsbygden. I tillegg introduserer de barna i strukturert læring før de starter grunnskolen. Studentlærere er opplært til å undervise i både morspråklige og offisielle språkmiljøer slik at barna erverver ferdigheter og fortrolighet de trenger for å klare seg i det offisielle skolesystemet.
I Namibia og Sør-Afrika har lokale partnere etablert nasjonalt anerkjente førskoleutdanningsprogrammer fokusert på undervisning på landsbygden. Disse aktivitetene har innvirkninger på flere plan, og gjelder ikke bare barna, men også unge voksne som leter etter arbeid, i tillegg til å imøtekomme et behov for ferdigheter i hjemmet.
Kursene bruker en selvstyrt læretilnærming for lærerstudenter som er en sterk kontrast til de aller fleste formelle læremetodene de har erfart. Det kreves også at studentene planlegger og er med på en studietur i deres eget land hvor de får muligheten til å utvikle grunnleggende sosiale og problemløsningsferdigheter som de senere kommer til å trenge i yrket deres.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia