Nyheder alle land

FORNYBAR ENERGI FOR BYGDESAMFUNN

Solar Panels Energitilgangen er i sentrum av et bredt spekter av sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer for lokalsamfunn på tvers av mange utviklingsland. I fjor avdekket en studie som ble utført av University College London at over 80 % av kjente kullreserver, over halvparten av naturgassene og en tredjedel av råoljen ikke kan ekstraheres hvis vi vil unngå oppvarming av atmosfæren med over 2 °C.
Men for mennesker som ikke har energi er energitilgang vesentlig for å øke familiens inntekt, forbedre helsen og avlingene samt som sikkerhet. Videre forbedres tilgangen til vann både i husholdningen og landbruk, helse og utdanning.
Bærekraftige energikilder er i dag en av de eneste gjennomførbare måtene å skaffe tilgang til moderne energitjenester for 1,3 milliarder mennesker. Solenergienheter blir billigere og lettere å tilpasse til ulike behov for lokalsamfunn i distriktene og som er vanskelige å nå. Det bringer også med seg etterspørsel etter fagfolk som er opplært i installasjon, vedlikehold og levering av deler og skaper potensiale for småindustrier og lokal økonomisk vekst.
Med finansiering fra EU har ADPP Guinea Bissau implementert et prosjekt for fornybar energi i Oio-regionen siden 2012. I løpet av prosjektet er 30 soldrevne vannpumper og elektrisitet til over 50 fasiliteter i lokalsamfunnet konstruert, dette inkluderer skoler og helsesentre. Syv behandlingssentre er bygget for å gi lokalsamfunnet levedyktige måter å redusere avlingstapene etter høstingen og øke tilgjengeligheten til bearbeidet mat utenfor sesongen.
Prosjektet inkluderer også et profesjonelt opplæringsprogram for lokale unge mennesker. ADPPs lokale skole for yrkesopplæring har implementert kurs over 11 måneder som tar for seg solenergi, elektrisitet, VVS og vedlikehold av vannpumpene. Hvert kurs har fokus på praktiske ferdigheter, og studentene kan bruke det de har lært og yte tjenester gjennom læreplasser i lokalsamfunnet. Ved å bygge opp kapasiteten til lokale unge mennesker i disse yrkene, håper ADPP å fremme lokal industri og sikre at prosjektets aktiviteter vedvarer.

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia