Nyheder alle land

Lokalsamfunnseierskap helt fra begynnelsen av

d2Hvis lokalsamfunnet ikke anser seg som eier av et utviklingsprosjekt, er bærekraftig utvikling helt umulig på lang sikt. For å få utviklingen til å vare må sentrale spillere i lokalsamfunnet involveres, og de må ha en stemme når det kommer til hvordan prosjektet skal utføres. En betydelig del av dette ligger i å fokusere på prosessen i tillegg til resultatet. Hvis resultatet måler hva som er blitt gjort, er prosessen hvor en organisasjon sikrer lokalsamfunnets aksept.
Farmers Club Oio ble grunnlagt 2008 med støtte av DANIDA for å øke matsikkerheten for 300 småbønder i regionen. De påfølgende året, med støtte fra AECID, ble prosjektet utvidet til å nå 2000 bønder, og to år senere, mottok prosjektet EU-finansiering for å implementere fasiliteter med fornybar energi. I henhold til en prosjektleder, Tembo Pilirani, var det viktig å sikre lokalsamfunnets aksept fra starten av.
Over de siste tre årene har solarpaneler blitt installert i 24 samfunnssentra, syv helsesentra, elleve skoler og ni moskéer. I tillegg har 34 vannpumper drevet av solenergi blitt installert i brønner i lokalsamfunnene. På grunn av den brede interessen i lokalsamfunnet består prosjektet i dag av 2600 deltakere.
Alle solenergidrevne installasjoner drives av lokalsamfunnene med en utnevnt komite for daglig vedlikehold og føring av regnskap. Augosto Embana, 34 år, driver et av samfunnssentrene. "Jeg ble med i Farmers Club når den ble stiftet i 2008 for å lære å forbedre jordbruket mitt. Før prosjektet hadde jeg også en kiosk, og jeg liker å føre regnskap slik at jeg meldte meg frivillig til å gjøre det samme i samfunnssenteret," sier Embana. "Deretter fullførte jeg en opplæring innen forvaltning av samfunnssentrene."
"Jeg er ansvarlig for å føre opp alt som skjer ved samfunnssenteret. Folk betaler en liten sum for å lade telefonene og for andre aktiviteter. Når noe skjer her, har vi et møte med komiteen og andre for å bestemme hva vi skal gjøre. Hvis pengene som er spart, dekker reparasjonene, bruker vi dem, og hvis det ikke er nok, blir vi enige om å bidra med mer for å betale for alt.
"Vi har drevet sentrene helt fra starten, dog med hjelp fra prosjektlederne. Vi har lært mye om hvordan vi skal håndtere mange forskjellige problemer og finne løsninger. Når prosjektet avsluttes, vil vi fortsette videre selv om det oppstår problemer."

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia