Bistandsarbeid

Bistandsarbeid

Tøy som leveres til UFF bidrar årlig med mange millioner kroner til ulike bistandsprosjekter, som gjør livet bedre for mange av verdens aller fattigste. Her kan du lese mer om hvilke land vi arbeider i, hvilke prosjekter som gjennomføres og noen av resultatene som er oppnådd.

UFF er medlem av bistandsnettverket Humana People to People (FAIHPP)Les deklarasjonen som sier noe om hvorfor og hvordan vi arbeider.

Alle bistandsprosjekter som støttes bygger på viktige grunnpilarer: Prosjektene skal være konkrete og velorganiserte samt ha et holistisk perspektiv, hvilket betyr at vi inkluderer alle mennesker som er berørt av prosjektet. Prosjektene gjennomføres side om side med de fattige - slik sikrer vi at hjelpen ikke blir passivt mottatt, men at den aktiviserer befolkningen. Vi kaller dette «fra Folk til Folk”.

 

Under kan du lese mer om hvilke prosjekter donasjonene går til fordelt på prosjektkategorier og land i 2016

 

 Angola  Guinea-Bissau  India  Kina
angolaweb175 guinea-bissauweb175 india-flagweb175 chinaweb175

 

Kongo Malawi Mosambik Namibia
kongo175 malawi175 mosambik175 namibia175

 

Zambia Zimbabwe Botswana
zambia175 zimbabwe175
Botswana Flag 170
noflag 

U-landshjelp fra Folk til Folk, Norge

Adresse:


Lindebergvegen 3c,
N—2016 FROGNER
Tel./Faks: +47 63 92 89 80 / 81
Vakttelefon: +47 918 11 089
E-post: post@uffnorge.org
Org.nr. 981 054 776
donate-paypal

 UFF er godkjent av    Innsamlingskontrollen

iklogowebKontonummer for private bidrag:
9049.10.79206

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta nyheter fra tøyinnsamlingen, second hand-butikkene og fra prosjektene vi støtter i Afrika og Asia